"Όσο αυξάνεται η γνώση μειώνεται το εγώ, ενώ όσο μειώνεται η γνώση αυξάνεται το εγώ!"

7 Μαΐ 2011

Μνημείο γραφειοκρατίας και κακονομίας!

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατέθεσε  Σχέδιο Νόμου για συζήτηση στη Βουλή με τίτλο: "Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων.Ιδρυση Ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής,οργάνωση του ινστιτούτου τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων <<ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ>> και λοιπές διατάξεις". Μεταξύ άλλων το Υπουργείο κατέθεσε και κάποιες  τροπολογίες, οι οποίες αφορούν και τον πρόσφατο νόμο 3848/2010, ο οποίος ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη, αλλά έχει υποστεί αρκετές τρπολογίες μέχρι σήμερα. Αντιγράφω τη σχετική τροπολογία, έτσι ακριβώς όπως κατατέθηκε για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής:

Συγκεκριμένα στο ν. 3848/2010 (71 Α') επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
  • Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέλη των περιπτώσεων α' και β' του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.»
  • Στην παράγραφο 13 του άρθρου 16 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Αν κατά την επιλογή των στελεχών των περιπτώσεων ια' έως και κβ' και κστ' έως και κη' της παραγράφου 2 του άρθρου 10, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 16 και των περιπτώσεων β' των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου έκτου του ν. 3839/2010 (51 Α'), όπως αντικαθίστανται, αντίστοιχα, από τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 47, είναι υποψήφιοι, τότε στη θέση τους ορίζονται, με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί με βαθμό Α' και σημαντική εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία ή σχολικοί σύμβουλοι.»
Αναρωτιέμαι, ποια είναι η πρόθεση του Υπουργείου με αυτή την τροπολογία: να απλοποιήσει  και να επικαιροποιήσει  την εφαρμογή του προηγούμενου νόμου (3848/2010)  ή να προσθέσει έναν γραφειοκρατικό γρίφο στη διοίκηση; Είναι δυνατόν να νομοθετούν στη Βουλή με αυτόν τον αναχρονιστικό τρόπο; Δεν καταλαβαίνουν ότι με τον τρόπο, με τον οποίο θεσπίζονται σήμερα οι νόμοι, και με τη μορφή που συντάσσονται οι τροπολογίες, ο νομοθέτης γίνεται ακούσιος υπηρέτης της αναξιοκρατίας και τροφός της γραφειοκρατίας;
 Ενώ είναι πλέον κοινά αποδεκτό από όλη την ελληνική κοινωνία, ότι  η πολυνομία, η κακονομία και η συνακόλουθη ανομία στη χώρα μας, σε συνάρτηση με την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων μεταξύ πολλών επιπέδων διοίκησης και υπηρεσιών, προκαλούν όχι μόνο σημαντικές δυσχέρειες στον πολίτη, αλλά ταυτόχρονα συνεπάγονται και τη δημιουργία εστιών αδιαφάνειας, διαφθοράς,  περιττής γραφειοκρατίας και συνακόλουθα  βαρύτατο οικονομικό κόστος, οι πολιτικοί μας συνεχίζουν να νομοθετούν με τον ίδιο παλαιό "καλό" τρόπο.
Τελικά είναι  πολύ δύσκολο για τους Έλληνες πολιτικούς  να ξεμάθουν καθώς ο γραφειοκρατικός και παλαιοκομματικός εγγραμματισμός που έχουν υποστεί αντιστέκεται σθεναρά.
Ελπήνωρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου