"Όσο αυξάνεται η γνώση μειώνεται το εγώ, ενώ όσο μειώνεται η γνώση αυξάνεται το εγώ!"

20 Φεβ 2011

Λειτουργικές Δαπάνες σχολείων Δ. Ηγουμενίτσας – Υπάρχουν πολιτικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες! Θα αποδοθούν;

Από το Blog: Αμφιλεγόμενα

Στις 3/2/2011, κατέθεσα αίτηση στο Δήμο Ηγουμενίτσας, προκειμένου να μου γνωρίσει το ύψος των επιχορηγήσεων από τους ΚΑΠ, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων κατά το έτος 2010 και το ποσό που έχει αποδοθεί στις σχολικές επιτροπές. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας με το με αριθ. πρωτ. 1998/10-2-2011 έγγραφό του μου γνωστοποίησε ότι η επιχορήγηση κατά το έτος 2010, ήταν 421.774,26 € και στις σχολικές επιτροπές αποδόθηκαν 238.372 €. Δεν έχει αποδοθεί στις σχολικές επιτροπές ποσό ύψους 183.402,26 € δηλαδή το 43,5% του ποσού της επιχορήγησης. Ο Δήμος αναφέρει στο έγγραφό του «ότι το οφειλόμενο ποσό θα εγγραφεί στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2011 στο σκέλος των οφειλόμενων επιχορηγήσεων για να διατεθεί στις Σχολικές Επιτροπές».
Με το παραπάνω έγγραφο του Δήμου δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα που θέλουν μια ουσιαστική απάντηση και από το Δήμο Ηγουμενίτσας και από την Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου και τώρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Καταρχήν, το ποσό που οφείλει ο Δήμος δεν αφορά το ποσό της τελευταίας δόσης που κατανεμήθηκε το Σεπτέμβριο του 2010 και ανέρχονταν στο ποσό των 110.475,89 €, αλλά αφορά και ποσό από προηγούμενες δόσεις.
Εφόσον η απερχόμενη δημοτική αρχή κατά το έτος το οποίο θα παρέδιδε την διοίκηση του Δήμου (έτος δημοτικών εκλογών) αποστέρησε από τις σχολικές επιτροπές θεσμοθετημένα έσοδα δεν θα έπραξε το ίδιο και τα προηγούμενα έτη; Άρα χρειάζεται έλεγχος των απολογισμών των προηγούμενων ετών του Δήμου προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποδοθεί τα ποσά που έχει επιχορηγηθεί στις σχολικές επιτροπές. Θα γίνει;
Ο Υπουργός κατά την κατανομή των πιστώσεων στην ίδια απόφαση, εφιστά την προσοχή των Γενικών Γραμματέων ως εξής: ” Οι Περιφέρειες του Κράτους, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή και ιδιαιτέρως οι Γενικοί Γραμματείς αυτών, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ….“.
Η Γενική Γραμματέας της περιφέρειας Ηπείρου για ποιο λόγο δεν μερίμνησε για την απόδοση ; Αμέλεια;
Η αντιπολίτευση του Δήμου κατά το έτος 2010 τι ακριβώς έκανε;
Ενημέρωσε π.χ. τις σχολικές επιτροπές ή τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και γενικότερα τους πολίτες με την ανάδειξη του παραπάνω θέματος. Ενημέρωσε την Γενική Γραμματέα της περιφέρειας προκειμένου εκείνη να ενημερώσει τον Υπουργό ώστε αυτός με τη σειρά του να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του νόμου 3320/2005.
«Nόμος 3320/2005
Άρθρο 18
7. Οι Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού υποχρεούνται να αποδίδουν τις πιστώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως ισχύει, στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορίες χωρικής αρμοδιότητάς τους, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα λάβουν γνώση της απόφασης κατανομής του δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω διάταξης. Σε περίπτωση που δήμος ή κοινότητα δεν αποδώσει την πίστωση που του αναλογεί εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αυτή ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μεταφέρεται στον Προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να διατεθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορίες, στις οποίες δεν αποδόθηκαν οι αναλογούσες πιστώσεις από τους αρμόδιους δήμους ή κοινότητες.
Τα Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της ΕΛΜΕ, Θεσπρωτίας, αλήθεια έχουν πάρει ποτέ θέση για το ζήτημα της απόδοσης των χρημάτων των λειτουργικών δαπανών στα σχολεία από το Δήμο; Ή δεν θέλουν κι αυτοί να τα χαλάσουν με τον εκάστοτε Δήμαρχο;
Και τώρα η ουσία: Θα ενδιαφερθεί κανένας από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας για απόδοση ευθυνών, όπου και αν υπάρχουν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου