"Όσο αυξάνεται η γνώση μειώνεται το εγώ, ενώ όσο μειώνεται η γνώση αυξάνεται το εγώ!"

25 Οκτ 2011

Τελικά μήπως είμαστε όλοι μας Ινδοί....


Εμμανουήλ Ροΐδης
                (1836 - 1904)

Τι είχε γράψει ο Εμμανουήλ Ροΐδης για τις τρεις κατηγορίες των Ελλήνων :
"Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις τοιαύτας:
α) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντες κοχλιάριον* βυθίζωσιν τούτο εις την χύτραν τού προϋπολογισμού.
β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον ζητούν επί παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.
γ) Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχουν κοχλιάριον ούτε ζητούν τοιούτον, αλλά είναι επιφορτισμένοι να γεμίζωσι την χύτραν διά τού ιδρώτος των."

*To... "κοχλιάριον" = κουτάλι. [ Αν και σήμερα πρόκειται για ΚΟΥΤΑΛΑ ! ]

Ελπήνωρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου